Japán Iskola

Általános bemutatás
Az általam szervezett Japán Iskola természetesen csak nevében Iskola – jogilag nem tekinthető intézménynek. Mindazonáltal mégis Iskolának nevezem, hiszen KÖZÖSSÉGBEN zajlik a tanítás. Fontos kiemelnem, hogy nem a szokványos csoportos képzésről van szó! Bár közösségben tanulunk, de vannak privát órák is, ahol az egyes diákok egyedül vesznek nyelvórát. Olyan Iskola ez, ahol mind a Közösség, mind az Egyén maximális teret kap, így mélyen kiaknázhatjuk mind a privát, mind a csoportos tanítás előnyeit – diákjaim ezzel a legmagasabb szintű oktatásban részesülhetnek.

Maga az Iskola egyelőre csak a virtuális térben létezik, tehát minden óra, és minden program online, Skype-on történik.

A Japán Iskola fix havi díjas: 19 ezer Forint, melynek rendezése az adott naptári hónap elején történik.

A Japán Iskoláról részletes kifejtést hallhatsz az alábbi videómban:

A Japán Iskola órái
A Japán Iskola három féle óra-típust tartalmaz. Az tagságot váltott diák egyszerre kap magán, csoportos, és társas órát is, melyeknek köszönhetően akár heti 5 japán nyelvórán is részt vehet! Az alábbiakban olvashatsz az egyes óra-típusokról:

- Privát óra:
Kéthetente egyszeri online Skype-os magánóra, ahol a diák egymaga vesz részt, és ahol nyelvtant tanulunk, némiképp gyakorlunk, illetve átbeszéljük a személyes problémákat, kérdéseket. Ezeket az óra-időpontokat a diák adhatja meg, kölcsönös időpont-egyeztetés mellett. Időtartamuk 60 perc.

- Közös iskolai óra:
Heti egyszeri online Skype-os csoportos óra, ahol több, kb. azonos szinten lévő diák jelen van. Ezen az órán kizárólag képességfejlesztés zajlik: Szövegolvasás, társalgás, illetve nyelvtani tréningek. Fontos: Minden tanítványom számára megjelölöm, hogy az ő szintjének megfelelően melyik csoportos órára volna célszerű járnia, de ettől függetlenül bármelyik Közös Iskolai Órán részt vehet. Tehát, senki sincs kizárva, plusz csoportos órákra bármikor lehet jönni, úgymond ingyenesen! Egy héten akár 3-4 csoportos óra is lehet, ezek időpontjai minden diákommal ismertetem. A Közös Iskolai Órák időpontjai kötöttek, tehát a diákok alkalmazkodnak hozzájuk. Időtartamuk 60 perc.

- Társas gyakorló óra:
Heti egyszeri online Skype-os társas óra, ahol két diák, párban gyakorol. A párok úgynevezett „senpai-kouhai” kapcsolatba vannak szervezve, tehát egy tapasztaltabb diák támogat egy kezdő diákot. A párokat a tanár jelöli ki, kölcsönös nyer-nyer alapon, hiszen a haladó diák elmélyítheti a már meglévő tudását, a kezdő diák pedig segítséget kaphat a tanulásban. Ezeket az óra-időpontokat a tanulótársak egymás között egyeztetik, a tanártól függetlenül. Tehát ebben az Iskola-rendszerben minden diák kötelezettséget vállal a társaiért is, hogy együttműködő lesz velük: Mindenki, aki ebbe az Iskolába jár, automatikusan vállalja, hogy részt vesz ezeken a Társas Gyakorló Órákon is! Időtartamuk minimum 60 perces kell, hogy legyen.

A Japán Iskola közössége
Az általam szervezett Japán Iskola óriási előnye az a titkos és zárt Facebook Csoport, ahol kizárólag a saját tanítványaim vannak jelen. Bár egyelőre a Facebook adta felületet használjuk, de célom, hogy a jövőben létrehozzak egy saját közösségi oldalt. Mindenesetre a Csoportban a diákok szabadon kommunikálhatnak, kérdéseket tehetnek fel, jegyzetet cserélhetnek, segíthetik egymást, illetve, ahol a tanár is hasznos információkat, és értékes segédanyagokat oszt meg. A Csoport fontos jellemzője, hogy kizárólag valódi, leinformálható, tisztességes emberek lehetnek jelen benne, így senkinek sem kell tartania a névtelen, arctalan csalóktól. Tagjai egytől egyig személyes tanítványom. Ezen felül külön érdekesség, hogy visszamenőleg sok-sok régi diákom jelen van a csoportban, mintegy segítői szerepben – tőlük is lehet kérdezni, általuk is lehet fejlődni a japán nyelvben. Nem egy régi diákom már megjárta Japánt, vagy jelenleg is Japánban él – Így ezzel kapcsolatban is rengeteg segítséget nyújthatnak a kezdők számára.

A Japán Iskola létjogosultsága
Avagy, MIÉRT JÓ egy ilyen Iskola?

- Tanulótársak és mentorok:
Az elmúlt bő 12 év japán tanítása során azt tapasztaltam, hogy a magánórákra járó diákok sokszor magánytól szenvednek. A tanulótársak hiányából adódó magánytól. Egyedül tanulni számos problémát vethet fel. Csökkenhet a motiváció, a lelkesedés. A diák számára nehezen megítélhetővé válik, hogy vajon jól halad-e a tanulás útján. Ráadásul egy jó tanulótárs rengeteg segítséget is jelenthet, amely akár meg is duplázhatja a fejlődés sebességét.
Amikor több ember együtt munkálkodik egy közös cél érdekében, akkor erejük nem összeadódik, hanem összeszorzódik! Ezt nem lehet egyedül felülmúlni, bármekkora zseninek is született az ember.
A japán kultúrában már nagyon hosszú idő óta él az a diáktársi viszony, amelyben a tapasztaltabb, előrehaladottabb tanulók támogatják, segítik a náluk „fiatalabbakat”. Olyasmi ez, mint a nyugati világban alkalmazott mentor-programok. Az általam szervezett Japán Iskola is használja ezt az ősi japán módszert: Az „idősebb” diákok támogatják a „fiatalabbakat”. Például segítenek nekik a gyakorlásban, vagy a házi feladat készítésben, illetve bármiben, ami közvetlenül a tanuláshoz kapcsolódik. Az ilyen diákkapcsolatok sokszor igen elmélyülnek, és kölcsönös barátsággá is alakulhatnak.

- Jó tulajdonságok kialakulása:
Általános tapasztalat, hogy a minél eredményesebb tanulás érdekében szükségszerű, hogy a tanuló szép lassan felhagyjon az úgynevezett rossz tulajdonságaival, és erősítse önmagában a jó tulajdonságait. Rossz tulajdonság lehet például a lustaság, a pontatlanság, a hanyagság, a kapkodás, a flegmaság, az arrogancia, a bezárkózottság, a szégyenlősség, vagy a helytelen kommunikáció, stb. Jó tulajdonságok ezzel szemben például a szorgalom, a pontosság, a figyelmesség, a megfontoltság, a kíváncsiság, a bölcsesség, a nyitottság, a bátorság, vagy a helyes kommunikáció.
Ugyancsak széleskörű tapasztalat, hogy az egyedül tanuló diákok sokkal nehezebben változtatnak rossz tulajdonságaikon, mint a közösségben tanulók. Miért? Nos, azért, mert a többi diáktárs egy állandó tükröt jelentenek, és ez a tükör sajnos kíméletlenül mutatja az igazságot: Például, egy szorgalmasabb diáktársunkkal szemben, a saját lustaságunkat.
Az általam szervezett Japán Iskolában kiemelt fontosságú, hogy egymásnak példát mutassunk. Elsődleges cél a „gyengébbek” felemelése az „erősebbek” mellé, és ebben minden támogatást meg is kapnak. Tehát egymás bátorítása kiemelt fontosságú, és az egész Iskola egyik legfontosabb küldetése, hogy ERŐS diákságot alakítson ki, akik vállukat egymásnak vetve haladnak előre a nyelvtanulás kemény kihívásaival szemben. Mert itt valóban egymás felemelése a cél, s nem egymás eltiprása!

 

Tárhelyszolgáltató: MikroVPS

Az oldal adatai

Az oldal tulajdonosa: Györkei Máté
Telefon: 06-70 / 357-9213
Budapest, 1157. Kőrakás park 19.

 

 

Készítette: Kiss Zsolt

 

Please publish modules in offcanvas position.